Nya kurser om båtel

Som teknikkonsulter och båtägare stöter vi hela tiden på frågor och funderingar om el i båt. Det finns många tankar om detta, och snart sagt varje varje bryggbesök blir till ett trevligt stopp och en stunds diskussion mo hur elfrågorna egentligen skall lösas. Det finns många aspekter av detta, men gemensamt är; för att kunna underhålla, förbättra, dimensionera, felsöka, utöka och driva elsystemet i den egna båten behövs en förståelse för hur el fungerar.

Det finns många böcker i ämnet, men de flesta har det gemensamt att de missar grunden, den fundamentala förståelsen för hur allt hänger ihop. Först när man känner dig trygg i detta finns det möjlighet att själv angripa problemen, och bli herre över sitt elsystem!

Denna återkommande insikt har gjort att vi nu under våren kommer att genomföra ett mindre försök med ett kursupplägg i detta stora och viktiga ämne. Intresset verkar det inget fel på! Om det blir bra, och vi märker att utbildningen gör skillnad, planerar vi att fortsätta till hösten, med en start och stabil kurs om båtel!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.