Vilken kurs passar mig?

  • Känner du att du vet för lite (eller inget alls) om elen i din båt?
  • Vill du förstå hur det fungerar för att känna dig säkrare?
  • Vill du kunna ansluta utrustning och förbättra ditt elsystem?

Elkurserna vänder sig till dig som gärna vill lära dig mer om el, men som kanske ännu inte riktigt kommit i mål.
Du behöver inte ha någon förkunskap eller erfarenhet alls om el; vi startar helt från grunden!

Börja med grundkursen, och bygg vidare om du vill.

Grundkursen – Tag kommandot!
Vi börjar med att tala om vad el egentligen är, och går vidare med begrepp som spänning, ström och effekt. Under grundkursen bygger vi på steg för steg med moment och beskriver funktionen hos säkringar, generatorn, solceller, batterier och mycket annat. När du har gått klart kursen Tag kommandot över till elsystem! har du goda kunskaper och insikter.

Mätkursen – Universalinstrumentet
Efter grundkursen finns det möjlighet för den som vill att gå vidare med Att mäta är att veta! för att lära sig allt om hur multimetern/universalinstrumentet fungerar och vad man skall, och absolut inte skall, göra när man mäter.

Praktik och felsökning
För den som vill jobba praktiskt ytterligare lite extra finns även en heldag med Praktik och Felsökning. Det är en heldag bara med praktiskt arbete, och övningar på att ansluta relä, bogpropeller, ankarspel, energimätare, solceller, tankmätare och mycket annat. En uppskattad dag!

Du väljer självklart vilka steg du vill gå, och när du vill göra det. Varje kursdel går ofta flera gånger per säsong.