Solcellsregulator

Regulatorns uppgift är att anpassa uteffekten från solcellen, så att batteriet inte blir överladdat. Välj inte första bästa, utan tag reda på funktion och förmåga. Solcellens bidrag kan ökas rätt ordentligt (dvs ”minskas mindre”…) med rätt sorts regulator. 

 • Små paneler (ca 15-20W) kräver inte regulator. De ger så lite ström att batteriet inte tar skada av ständig anslutning.
 • Om du väljer att köra utan regulator skall du alltid ansluta en diod i serie mellan solcellen och batteriet. Annars laddar solcellen ur
  batteriet då det är mörkt. När solcellen inte producerar el flyter alltså en svag ström baklänges.
 • Större paneler kräver regulator, för att inte överladda/koka batteriet.
 • Dioden är då inbyggd i regulatorn. Du skall alltså inte ha en extern diod då. Onödigt spänningsfall! Låt regulatorn fixa biffen.
 • Det finns flera olika typer av regulator, från billiga till dyra. Som vanligt får man (oftast) vad man betalar för.

Olika regulatortyper

Det finns i huvudsak tre typer av regulatorer.

Linjär regulator

 • Har ett inre ”variabelt motstånd” (eller transistor) som leder lagom mycket, och begränar därmed strömmen från solcellen.
 • Resistansen ger ett spänningsfall, som anpassas så att rätt laddspänning erhålls.
 • Resistansen leder till värme och överskottet från solcellen eldas alltså upp och är förlorat.

PWM (Puls Width Modulation / Pulsbreddsmodulering)

 • Slår på och av solcellen mot batteriet i snabba pulser, on/off. Som att tända/släcka taklampan alltså, men flera hundra eller tusen gånger per sekund.
 • I ”medeltal” blir det då rätt laddspänning som upplevs av batteriet.
 • Pulsernas bredd kan variera (PWM), vilket ger olika grad av inkoppling. på så vis kan laddningen justeras till varje önskat värde.

MPPT (Maximum Power Point Tracker)

 • ”Transformerar” ned överspänningen till lägre spänning.
 • Eftersom effekten är konstant ökar då strömmen ( P = U x I )
 • ”Inget” eldas upp, mer effekt/energi in i batteriet. Upp till +35% extra energi kan nå batterierna.
 • Kostar några hundralappar extra, men det är en mycket bra investering, oftast märkbar förbättring!

Exempel på MPPT-regulator

 

Vill du veta mer om solceller och regulatorer? Välkommen till Elkursen!