Vad tycker deltagarna?

Några ord från tidigare deltagare

”Mycket bra, känner mig helt klart mer bekväm med elen ombord.”
/Gunnar

”Bra teoretiskt genomgång. Bra bilder”
/Anne & Lars

”Bra grundkunskap om hur jag kan hantera befintlig el i båten. Samt göra om, bygga nytt system.”
/Jan

”Har varit mycket lärorikt. Har lärt mig att kontaktering är viktigt!”
/Joakim

”Lagom teori och praktik”
/Gerhard

”Mycket bra kurs, och rolig. Kunde vara fler gånger för det var så roligt!”
/Peter

”Bra kurs, som jag saknat innan.”
/Heinz

”Bra blandning mellan teori och praktik.”
/Rolf

”Det var lärorikt och givande. Man fick direkt svar på sina funderingar & frågor”
/Anonym

Kursutvärdering

Vi brukar avsluta våra kurser med att be om en kursutvärdering. Vi strävar hela tiden mot att bli ännu bättre, och att varje deltagare skall känna att kursen är relevant just för mig.

Förutom ett antal textfrågor har vi några poängfrågor, med en 10-gradig skala (10 är bäst):

  1. Hur stor el-vana hade du innan kursen?
  2. Jag upplever kursen som mångsidig och komplett?
  3. Kursen var helt relevant för mitt behov
  4. Kommunikationen inför kurstillfällen var bra
  5. Kommunikationen mellan kurstillfällen var bra
  6. Efter kursen känner jag mig kapabel att ge mig på t.ex en renovering av mitt elsystem
  7. Det är troligt att jag skulle rekommendera kursen till en bekant

Så här ser svaren ut i sammanställning:

Det är förstås glädjande att deltagarnas upplevda ”elsäkerhet” stigit från 3,8 före kursen, till hela 7,4 efter genomgången kurs. Dessutom får vi svaret 9,8 av 10 möjliga för påståendet ”Det är troligt att jag skulle rekommendera kursen till en bekant”.

Välkommen du också! 🙂