Solcell med dubbla regulatorer

Toppladda alla batterier med en enda solpanel

Solcellen är fantastisk, och förser oss med gratis energi till våra batterier. Effekten är inte jättestor, även om verkningsgraden blir bättre i takt med utvecklingen. Även om solcellen inte orkar med att ge oss all energi vi behöver  så är den ett bra stöd.
Men en väldigt stor vinst glömmer man ofta; att batterierna hålls toppladdade under veckorna vid bryggan, när vi inte använder båten.

Genom att alltid hålla batterierna på underhållsladdning minskar vi kraftigt den skadliga sulfateringen, och ökar batteriets livslängd. Mycket bra!
Bekymret för många är att vi bara har (plats för) en solcell, som då oftast får ladda förbrukningsbanken.

Det betyder att startbatteriet blir utan den viktiga topp-/underhållsladdningen, och bara laddas då motorn går. Energimässigt är det oftast inget problem, eftersom det går åt mycket lite energi för att starta motorn. Även om startmotorn drar mycket ström är det under kort tid (några sekunder), så batteriet dräneras knappt alls. Det är bristen på underhållsladdning som ställer till det för startbatteriet, som därför ofta drabbas mer av sulfatering och för tidig död.

Det går ju inte att koppla ihop förbrukar- och startbatterierna, för att laddas samtidigt av solcellen. Man vill ju att de är separerade, så en laddare/solcell kan därför inte ladda båda batterierna.

Så här gjorde Eskil

Kolla filmen om Eskil här.

Dubbla regulatorer, men en solpanel

Varför inte investera i ytterligare en solcellsregulator? Anslut som i bilden här nedan.

Solcellen matar två regulatorer, och man får då alltså ut två utgångar med individuell övervakning. Spänningen ut från solpanelen är typisk 17V, och varje regulator reglerar ”sin” batteribank utifrån de behov som finns. Om startbatteriet är väldigt fullt (vilket det oftast är) kommer den stora laddströmmen att gå ned i förbrukarbanken, precis som idag. Men vi vinner en stor fördel; båda bankarna har ständig underhållsladdning, tack vare sk float-spänning.

Extraregulatorn till startbatteriet kan säkert vara av lite enklare typ; det är inte ofta en stor verklig laddning kommer att ske här, utan huvudsyftet är att hålla upp spänningen på batteriet, så att sulfateringen inte kommer igång lika snabbt.