Covid-19

Coronaviruset har påverkat vårt samhälle i grunden. Samtidigt verkar vårt lands hållning, med distansering, omdöme, god hygien och försiktighet ha fungerat väl i jämförelse med på många andra ställen.

Vi tar risken för smitta på största allvar, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur vi skall agera. Vi försöker vidta alla rimliga åtgärder för att kurserna skall så riskfria som möjligt, och för att alla skall känna sig välkomna och komfortabla på kursen.

Deltagare

På våra kurser tar vi för närvarande maximalt 12 deltagare, men det är inte säkert att det alltid blir helt fullt. Vi har skaffat ytterligare utrymme för sittplatser, så att det maximalt sitter 4 personer vid varje bord.

De som upplever sig vara i riskgrupp försöker vi förstås placera tillsammans vid samma bord, för att ytterligare minska blandningen.

Hygien & åtgärder

På kaffepauserna används numera engångsmuggar, för att ytterligare minska de minimala riskerna som kan finnas vid flergångsanvändning.

Handsprit finns fritt tillgänglig i lokalen, och kan användas när så önskas.

Plasthandskar finns tillgängligt för den som önskar detta, vid t.ex praktiska moment.

Toaletter städas dagligen, strax innan nytt pass påbörjas.

Flytande tvål i pump för minimal gemensam beröring.

Handdukar för handtvätt är ersatta med engångspapper.

Förutom ordinarie fastighetsventilation; Korsdrag genom lokalen, alltid när utetemperaturen rimligen tillåter.

Max fyra personer per bord vid teorigenomgångar och övningar.

Ansvar

En förutsättning för att deltaga på kursen är att du är fullvaccinerad enligt de regler som gäller din åldersgrupp.

Givetvis har vi alla tillsammans också ett ansvar att tänka på hur vi uppför oss i lokalen och i relation till varandra.

Och självklart; känner du sig dålig skall du inte komma på kursen!
Vi kommer att ha generösa regler för kursavgifterna om du får plötsliga förhinder vid något pass. I mån av plats är du alltid också välkommen att närvara vid motsvarande pass vid ett senare tillfälle.

Med detta sagt; mycket välkommen till en intressant och lärorik Elkurs!