KURS: Universalinstrumentet: Att mäta är att veta!

Lär dig att utnyttja multimetern på riktigt!

Kursmål

Elsystemet i en båt kan bestå av allt från en enkel installation för lanternorna till ett mycket komplext system, med flerbatterisystem, tunga förbrukare, landström och navigationsutrustning.

Industrimannen Werner von Siemens sade en gång ”Att mäta är att veta!”. Bättre kan det inte sammanfattas!

Oavsett komplexiteten hos elsystemet står man sig slätt om man inte kan mäta korrekt. Denna kunskap är mycket viktig både vid felsökning, ombyggnad och övrigt rent underhåll.

Dessutom finns en ren säkerhetsaspekt. Att ansvara för ett elsystem kräver att man kan hantera de situationer som uppstår.

Idag när universalinstrument kan fås för mycket överkomliga priser finns all anledning att äga ett, och se till att man kan använda det!

 

Vem bör delta?

Alla som vill lära sig mer om universalinstrumentet, och hur man använder det för att praktiskt felsöka, och mäta spänning, strömstyrka, resistans och beräkna effekt.

Förkunskaper

Grundläggande elkunskaper, om spänning, ström och resistans. Motsvarande kurspass #1 i kursen ”Tag kommandot över ditt elsystem!

Upplägg

Under en kväll går vi igenom universalinstrumentet och dess användning. Vi tittar också på möjliga felkällor vid mätning, och hur dessa undviks.

Tag gärna med ditt eget mätinstrument, så får du en bra möjlighet att bekanta dig med det.
Om du inte redan äger ett mätinstrument finns det att låna eller köpa på kursen. Du kan då också få tips om lämplig instrumentnivå för dina behov.

Innehåll

  • Universalinstrumentets funktion och betydelse för korrekt arbete
  • Att mäta spänning (Volt)
  • Att mäta ström (Ampere)
  • Att mäta resistans (Ohm)
  • Att mäta/beräkna effekt (Watt)
  • Mätfel och onoggrannhet
  • Att utföra beräkningar: Ohms lag och Effektlagen
  • Praktiska tips och mättekniker
  • Vi varvar hela tiden med praktiska övningar

Boka