Batteribanken

Batterierna vi har i båten är normalt vår stora energikälla. Batteriet lagrar energi i elektrisk form, ungefär som en tank för bensinen också lagrar energi. När tillfälle ges bör vi försöka se till att fylla på vår ”el-tank”, dvs batterierna. De blybatterier som de flesta av oss har i båten mår inte bra av att stå halvladdade under längre perioder. Du uppstår bl.a något som kallas sulfatering, vilket förstör batterierna. Vi talar mer om det på kursen ”Tag kommandot över ditt elsystem”.

Som du vet finns det flera olika sätt att ladda batterierna; landström (med risk för galvanisk korrosion), motorns generator (se till att laddningen är optimal!), eller solceller ofta med en regulator av bra typ). För att batterierna skall räcka för våra behov brukar man upprätta en s.k Energibalans. Med hjälp av denna får vi reda på hur mycket el vi gör av med, och kan dimensionera vårt system.

Skilj på ”batteribank” och ”flera batterier i båten”

Många har fler än ett batteri i båten, och nu ska vi titta lite på varför.

Separat startbatteri

Många vill ha ett förbrukningsbatteri och ett startbatteri, för att säkert få igång motorn, även om förbrukningsbatteriet dragits ur. Förbrukningsbatteriet försörjer i princip allt ombord, medan startbatteriet nästan enbart är dedikerat för startmotorn. Det är alltså viktigt att dessa är separerade, så att man inte av misstag tömmer även startbatteriet. Samtidigt behöver ju båda laddas, och skall då inte vara separerade; en grannlaga uppgift! Här krävs alltså någon form av separeringsmetod.

Förbrukningsbatteri eller ”förbrukarbank”

Om vi fokuserar på förbrukarbatteriet är det ju det som skall klara av båtens energibehov. Kanske har vi en lite större båt, och kommer i vår energibalans fram till att ett enda batteri inte räcker; ”energi-tanken” är helt enkelt inte tillräckligt stor. I fallet bensintank är lösningen uppenbart, vi köper en tank till, och kopplar ihop med den första. Vi har då fått möjlighet att ta med dubbelt så mycket bensin, och kan köra dubbelt så långt innan motorn stannar.
Likadant är det med batterier; köp ett batteri till, och anslut parallellt till det andra (plus till plus, minus till minus). Koppla aldrig någonsin på något annat vis (t.ex plus på ena till minus på det andra), om du inte vet exakt vad du gör! Resultatet kan bli förödande.

När vi talar om en Batteribank menar vi ofta att flera batterier kopplats samman parallellt, för att på så vis få en större total kapacitet för vår förbrukning. Exempelvis kan det finnas fyra batterier i båten, varav ett startbatteri och en förbrukarbank som omfattar tre parallellkopplade batterier.

Fler förbrukarbatterier trots måttliga behov?

Varför skulle jag vilja ha fler batterier än jag enligt energibalansen behöver? Jo, det finns flera anledningar till det!

  • Ökad laddmottaglighet
  • Mindre dränering av laddnivån
  • Större reserv vid olika behov

Ökad laddmottaglighet

När du ansluter flera batterier parallellt, så att du får en batteribank, kan du bättre utnyttja de möjligheter solcell och generator ger dig. Då t.ex generatorn laddar ett batteri kan detta bara ta emot en viss ström. Det leder till att generatorn ofta går på ”tomgång”, och utnyttjas dåligt. Om du istället har t.ex tre batterier i en bank kommer 1/3 av generatorns ström att gå ned i varje batteri. Generatorn kan alltså ladda tre gånger ”hårdare”, och utnyttjas bättre, samtidigt som du får mer energi lagrad till kommande behov.

Mindre dränering

Bland det sämsta man kan göra mot sina batterier är att ha dem halvdåligt laddade. Batteritillverkarna säger också att det är skadligt för blybatteriet att urladdas mer än till 50%. Det betyder att om du har ett marinbatteri med kapaciteten 80Ah, så kan du i verkligheten bara nyttja 50% av detta, dvs 40Ah. Din energibalans kanske visar att du har ett behov på 60Ah, och du tänker att det då räcker med ett batteri på 80Ah. Men nu förstår du att detta inte är lämpligt.

Vi fortsätter exemplet ovan med en batteribank om tre batterier. Då har din bank en kapacitet om 3 x 80 = 240Ah. Med ett behov av 60Ah drar du alltså då bara ut 25% av din tillgängliga energi. Du har gett dina batterier en mycket bättre förutsättning att fungera bra, och ett mycket längre liv.

Lär dig mera

Tricket är alltså att troligen ha lite mer kapacitet än du tror du behöver, dela upp batterierna i flera bankar, hålla dem separerade från varandra, och ladda dem så fort tillfälle ges. Samt att upprätta en kalkyl för energibalans så att du känner ditt behov. Det finns också ”tankmätare” för batterierna, ett ovärderligt instrument som omedelbart betalar sig.

Elkursen talar vi mer om allt detta, och reder noga ut hur allt hänger ihop, fungerar, och skall kopplas.