Solceller

Solcellen är en fantastisk uppfinning! Den omvandlar energin i ljusets fotoner till elektrisk ström, som vi kan använda t.ex för att ladda batteriet.
Solcellen tillför oftast inte tillräckligt med el för att vi ska bli helt självförsörjande, särskilt inte om vi har flera förbrukare. Men, den finns en stor fördel; den håller alltid batterierna toppladdade under veckorna vid bryggan. Det gör underverk för batteriernas livslängd!

Om vi har en lite större solcell, t.ex 50W, är det viktigt att även installera en regulator. Utan den kan batteriet bli överladdat, med både skada och knallgas som oönskade resultat. Det finns flera olika typer av både solceller och regulatorer, och det kan vara stor skillnad mellan olika typer.

Solcellstyper

Solceller tillverkas i huvudsak av kisel. Det finns två huvudtyper av ”vanliga” solceller; polykristallina och monokristallina.

Polykristallina

Polykristallina celler är den vanligaste och än så länge billigaste typen aär en ”enklare” typ av solcell som sätts samman i varierande storlekar av solpaneler. Färgen är vanligen mörkt blåspräcklig och själva solcellen kommer inte från en homogen kristall, utan består av flera kristaller i materialet. De är mycket vanliga på våra fritidsbåtar. De kan i dagsläget ha en verkningsgrad kring 12-18%. De känns igen på sin blåaktiga färg och att strukturen är spräcklig

Cellerna har genomgått en stor förbättring av verkningsgraden på senare år. Om du haft din solpanel länge är det därför inte omöjligt att du kan tjäna verkningsgrad på att byta ut din solpanel mot en modernare modell.

Polykristallina solceller
Polykristallina solceller

 

Monokristallina

Solceller av monokristallint material är tagna från en mer renodlad och homogen typ av kristall än polykristallina celler är. Solcellspaneler sammansatta av monokristallina solceller kan eftersom effekten normalt sett är högre göras något mindre till den totala ytan. Priset är något högre då kristallen kvalitetsmässigt är bättre och svårare att ta fram. Färgen är mörkare och mer homogen än föregående beskriven typ. Vid icke optimala ljusförhållanden är denna typen bättre. Verkningsgraden är normalt mellan 12-16%.

Monokristallina solceller
Monokristallina solceller

Tunnfilmsceller

Kallas även amorfa celler, då de är gjorda av en annan typ av kisel. Här skär man inte, som i de övriga, ut tunna skivor av kiselmaterial. Man behandlar istället ett bärande material via amorft kisel i gasform. Det går åt mindre mängd kisel med denna typ, som därför ofta är lite billigare. Tyvärr minskar även effektiviteten/verkningsgraden till 5-10%. En positiv sida är dock att man kan framställa delvis flexibla solpaneler på detta sätt. Amorfa solpaneler tenderar att tappa i kapacitet tidigare än de ovanstående. Tänk också på den lägre verkningsgraden, och välj normalt en oflexibel panel, om du inte har mycket stort behov av just flexibiliteten.

Tunnfilmsceller
Tunnfilmsceller

Grätzel

Detta är en typ av solcell som tillverkas med elektrokemi. Den kallas ibland även nanokristallin. Grätzelcellen har fått sitt namn efter sin uppfinnare. Cellen efterliknar den naturliga fotosyntesen, men verkningsgraden är tyvärr låg. I labmiljö har man nått uppåt 10%, men i verklig kommersiell produktion är verkningsgraden bara runt 3%. Lyckas man förbättra den har dock Grätzelcellen stor potential att ta över stora delar av marknaden, eftersom den är billig att tillverka, och kan göras av olika enkla material.

Läs mer om Grätzelceller i en artikel från Ny Teknik.

Vill du veta mer om solceller? Välkommen till Elkursen!