Kurstillfällen

Elkurserna finns som kvälls- eller helgkurser.

Mätkurs: Universalinstrumentet

- Kvällskurs, en kväll    Vad innehåller kursen?

En populär kurs för att lära sig hantera mätinstrumentet på rätt sätt. Instrumentet är en fantastisk hjälp vid felsökning!

Elkurs, kväll: Tag kommandot!

- Kvällskurs, 4 kvällar
Vad innehåller kursen?
Hur hittar jag till kurslokalen?

Elkurs, helg: Tag kommandot!

- Intensivkurs, helg      Vad innehåller kursen?

OBS!
Definitiv platsbokning sker efter mottagen kursavgift.
Boka och betala din plats direkt här.