Kurstillfällen

Elkurserna finns som kvälls- eller helgkurser.

Karta över kurserna

Elkurs, kväll: Tag kommandot!

Kvällskurs, 4 kvällar
Vad innehåller kursen?
Hur hittar jag till kurslokalen?

Elkurs, helg: Tag kommandot!

Intensivkurs, helg      Vad innehåller kursen?

Praktik, heldag: Praktik & Felsökning!

Praktik & Felsökning      Vad innehåller kursen?

Mätkurs: Universalinstrumentet

Kvällskurs, en kväll    Vad innehåller kursen?

En populär kurs för att lära sig hantera mätinstrumentet på rätt sätt. Instrumentet är en fantastisk hjälp vid felsökning!

OBS!
Definitiv platsbokning sker efter mottagen kursavgift.
Boka och betala din plats direkt här.