Maxa generatorlddningen

Få mycket bättre laddning för några hundralappar!

När vi laddare ett batteri är det ”inte mycket att vinka på”. Även mycket små förluster och skillnader i laddspänning kan ge mycket stora konsekvenser.
Ja, det kan t.o.m vara hela skillnaden till en fulladdad batteribank.

Så här är det: I generatorn induceras ju en spänning/ström i en lindning med två ändar. Efter likriktning är den ena plus och den andra noll (eller ”minus” om du vill). Plussidan nås på generatorn via ett uttag som ofta är benämnt ”B+”. Det uttaget är kopplat till batteriets pluspol (normalt via en säkring) med en – förhoppningsvis – rätt grov röd ledare.
Generatorns minussida är på de flesta generatorer  kopplad till generatorns kåpa, och det finns alltså inte någon ”minusskruv” på de flesta generatorer.

Genom att generatorn skruvas fast med en stor bult i motorn, som i sin tur är kabelförbunden med batteriets minuspol (ofta vid en motortass eller liknande) blir vår generator den vägen ansluten till batteriets minussida, och laddning kan ske i den sluta kretsen.

Bekymret är att vi lagt ned tid och pengar på en dyr, fin, tjock och röd plusledare mellan generator och batteri, samtidigt som vi nöjer oss med minst fyra kontaktpunkter/bultar på minussidan. Dessutom går denna del av kretsen via motorblock av gjutjärn eller liknande, som förstås leder ström mycket sämre än koppar. Minns att samma ström flyter överallt i en krets, och ett hinder (resistans) bromsar lika mycket oavsett var vi placerar det, alltså förstås lika mycket oavsett om det ligger i den svarta som i den röda generatorledningen.

Minska motståndet även i den ”svarta delen”, genom att dra en lika fin, men svart, ledare direkt från generatorn till batteriet! Då kan laddströmmen från generatorn ta den enklaste vägen, utan att passera motorblock och ett helt gäng kontaktpunkter med kanske lite okänd status.
OBS! Den existerande ledaren mellan batteriets minuspol och motorblocket måste också lämnas kvar. Annars fungerar inte oljegivare och annan el på motorn. Vår nya svarta ledare är enbart till för generatorns laddström. Allt annat orört, alltså.

Så var kopplar vi in den nya svarta ledaren?

Det beror på din typ av generator:

  1. De allra flesta generatorer har inte en ”minusskruv” utan det är just kåpan som är 0 V. Montera då ledaren, via en klämd grov kabelsko, på generatorns fästbult. Var noga med att ta bort färgen, och rengöra, just där, och använd ev taggbricka. Sätt helst kabelskon direkt mot generatorns fäste, så att den inte hamnar på motorsidan av bultarrangemanget, och inte heller på på generatorns spännarm.
  2. Vissa generatorer har en ”minusskruv”, som då ofta är märkt med ”B-”. Då är givetvis den naturliga platsen där! Välj en kabelsko med rätt hålstorlek.

Att tänka på:

  • Se alltid till att även generatorn är ansluten via (huvud)säkring, så den röda B+ inte går direkt till batteripolen.
  • Se alltid till att generatorns laddkrets enl ovan ALDRIG kan brytas då motorn (dvs generatorn) är igång, eftersom de inbyggda likriktardioderna annars kan förstöras!
  • Lämna motorns existerande svarta batterikabel kvar, så att övrig motorel fortsatt fungerar.
  • Kolla noga vid generatorn så att dina kabelanslutningar inte kan komma åt varandra eller något annat gods.
    Det finns utmärkta skyddshuvar att trä på kablarna, se bild.
  • Normalt har man en grov skruvplint för fördelning av de svarta noll-ledarna. Det brukar vara praktiskt att inte dra alla ledare direkt till batteriets polsko.
  • OBS! Om du har en ”tankmätare” för batteriet (instrument som visar kvarvarande kapacitet etc) skall generatorledaren kopplas in där ”alla andra svarta” sitter, dvs på bortsidan av shuntmotståndet. I det fallet är det denna punkt som är båtens ”nolla”. Har du inte sådan mätare är det batteriets minussida, eller ovanstående plint.

Vill du veta mer om den viktiga Laddningen? Välkommen till Elkursen!