Elkurser för båtägare

En kurs hos oss kräver inga förkunskaper alls om el. Läs omdömen här.

Vår tanke är istället att börja helt från grunden, och på ett tydligt och pedagogiskt sätt bygga upp en bild och kunskap om hur allt hänger ihop. Vi börjar med att gå igenom vad spänning, ström, effekt och andra begrepp innebär, och hur de hänger ihop med varandra. Vad är det egentligen för skillnad på ”ström” och ”ampere”…? Och är det nåt annat än ”amperetimmar”?

Tanken med vår utbildning är att vi går igenom alla grunderna, med handfasta exempel och kopplingar till andra mer välkända vardagsfenomen, för att på så vis få en mycket klar bild av hur allt hänger ihop. Vi lägger stor vikt vid att förstå grunderna, för utan dessa är det svårt att se helheten och mer avancerade funktioner. Många tycker el känns svårbegripligt, men när allt hamnar i sitt rätta sammanhang träder en tydlig bild fram!

Efter kursen kommer du ha en stor förståelse för sammanhangen och hur det egentligen fungerar med el. Du kommer också att kunna underhålla och felsöka ditt elsystem!

Läs mer och boka här.

Tips: Passa på att gå Mätkursen, för att bli mästare på ditt universalinstrument!