Härliga kursrescensioner!

Vi brukar avsluta våra kurser med att be om en kursutvärdering. Vi strävar hela tiden mot att bli ännu bättre, och att varje deltagare skall känna att kursen är relevant just för mig.

Så här ser svaren ut i sammanställning:

Det är förstås glädjande att deltagarnas upplevda ”elsäkerhet” stigit från 3,8 före kursen, till hela 7,4 efter genomgången kurs. Dessutom får vi svaret 9,8 av 10 möjliga för påståendet ”Det är troligt att jag skulle rekommendera kursen till en bekant”. Läs mer här.

Välkommen du också! 🙂