Kursutvärdering

Stort tack för att du var med på Elkursen!

Min förhoppning är förstås att alla skall få ut något bra av kursen, och komma vidare med elsystemet. Jag försöker hela tiden förbättra mig och kurserna. Därför skulle jag vara mycket tacksam om du kan ta några minuter och fylla i nedanstående kursutvärdering.
Dina synpunkter och återkoppling hjälper mig mycket!

Här kommer frågorna