Så fungerar dioden

Elektricitetens backventil!

Ibland vill man att strömmen bara skall kunna gå åt ett håll. Då använder man en diod. Den fungerar precis som en backventil för vatten; flöde tillåts bara åt ena hållet. Åt andra hållet är det stopp!

Dioden har två anslutningar; Anod och Katod. Ström kan bara flyta från anoden till katoden, inte tvärtom. Anoden skall alltså vara vänd mot den högsta potentialen (”mest plus”) för att dioden skall leda.

Den här dioden är ”rätt” vänd, och det flyter alltså ström i kretsen.

Konstant spänningsfall

Vi har lärt oss, genom Ohms lag, att ett spänningsfall över ett motstånd beror på resistansen motståndet, samt strömmen i kretsen: U = R x I.
I ett visst motstånd får vi alltså ett varierande spänningsfall beroende på den ström som passerar genom det.

I en diod är det annorlunda. I kiseldioder, de absolut vanligaste idag, är spänningsfallet ganska konstant 0,7V. Det är ju en bra funktion hos en backventil; tvärstopp åt ena hållet, och god ledning utan variation åt det andra. 0,7V låter ju väldig lite, men om man betänker att båtens systemspänning är 12V blir det ju ändå en hyfsad andel som försvinner. Och i fallet med laddning och generator kan det leda till stora försämringar! Läs här om varför man bör undvika skiljedioder/separatordioder i laddkretsen.

Fysiskt utseende

Dioder kan se ut på många sätt. Det finns mycket små dioder som bara klarar stora strömmar. Det finns också jättestora dioder, som klarar mycket höga strömmar. Vilken typ man väljer är förstås helt beroende på behovet. I databladen för dioder anges bl.a Maximal Framström (If), och den skall man inte överskrida, för då går dioden sönder.

                              

På många dioder är katoden markerad med en ring på diodens hölje. I andra fall får man ta reda på polariteten i komponentens datablad.