Höstens kursdatum är klara!

Redan nu kan du börja boka dig till höstens aktiviteter, så att du är säker på att få en plats på kurserna.

Den populära ”Tag kommandot över ditt elsystem” är planerad att gå som kvällskurs med två parallella grupper under hösten.
Dessutom körs den under en helg, som intensivkurs, för dig som har lite längre att åka, eller vill göra allt på en gång.
Kursen kräver inga som helst förkunskaper om el. Vi börjar från grunden.
Efter kursen skall du själv kunna planera och genomföra förbättringar och ombyggnader på ditt elsystem!

Vi kör också enkvällskursen ”Att mäta är att veta”, vid tre tillfällen.
Där går vi igenom multimetern, och lär oss att använda den optimalt. Dessutom mätteknik och lite mättips.

Antalet platser är som vanligt begränsat till 12 deltagare per kurs, för att få god tid med frågor och övningar.

Du hittar alla planerade kurstillfällen här. Mycket välkommen!